Γεώργιος  Τρουλλάκης ,ιατρός

Παρθενίου Κελαϊδή 27 Ηράκλειο Κρήτης

Web :  gtroullakis.gr

Facebook: https://www.facebook.com/gtroullakis

E-mail  gtroullakis@gmail.com
             gtroullakis@yahoo.gr

 

 Tel  +30  6945855553

fax 2810235093